ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون
سایت علمی و پژوهشی ایران فایل | اقدام پژوهی | گزارش تخصصی

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری , نمونه پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری رایگان ,انواع پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری مدرسه

,دانلود نمونه پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری , فایل پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری مدارس , پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری
دبیرستان , پیشنهاد ارزشیابی معلمان رایگان , پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان , نمونه پیشنهاد ارزشیابی معلمان , نمونه پیشنهاد برای
ارزشیابی معلمان , پیشنهاد ارزشیابی دبیران , پیشنهاد ارزشیابی فرهنگیان , پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی , پیشنهاد ارزشیابی رایگان
, پیشنهاد ارزشیابی doc , پیشنهاد ارزشیابی ارزان , پیشنهاد ارزشیابی مدرسه , ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان رایگان , پیشنهاد
معاون فناوری , پیشنهادات یک معاون فناوریپیشنهاد برای فرم ارزشیابی معاون فناوری

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معاون فناوری :

پنج پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معاون فناوری -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه معاون فناوری که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود - بصورت ورد و قابل ویرایش


مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه معاون فناوری

هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود


بصورت ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات کل پیشنهادات 20 صفحه


نام پیشنهاد ارزشیابی
1-پیشنهادی ارزشیابی طراحی مدرسه هوشمند
2-پیشنهادارزشیابی معاونت فناوری در مدارس
3-پیشنهادات ارزشیابی جایگاه فناوری اطلاعات در تحول آموزش و پروش
4-پیشنهاد ارزشیابی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت
5-پیشنهاد ارزشیابی اثربخشی فناوری اطلاعات
 

لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری
تاریخ: پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397برچسب:ابتکارات و تجربیات معاون فناوری, ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان رایگان, امتیاز ارزشیابی سالانه معاون ف, تجربیات و پیشنهادات معاونین فناوری, دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری, دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاونان فناوری, نمونه پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری, نمونه پیشنهاد ارزشیابی معلمان, نمونه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان, نمونه پیشنهادات معاون, نمونه پیشنهادات معاون فناوری, نمونه پیشنهادات معاون مدرسه, پیشنهاد ارزشیابی doc ,پیشنهاد ارزشیابی ادبیات, پیشنهاد ارزشیابی ارزان, پیشنهاد ارزشیابی برای مدیران و معاونان فناوری, پیشنهاد ارزشیابی خدمتگزار مدرسه, پیشنهاد ارزشیابی دبیران, پیشنهاد ارزشیابی رایگان, پیشنهاد ارزشیابی فرهنگیان, پیشنهاد ارزشیابی مدرس فناوری, پیشنهاد ارزشیابی مدرسه, پیشنهاد ارزشیابی مدیران, پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی, پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی, پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری, پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری دبیرستان, پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری رایگان, پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری مدارس, پیشنهاد ارزشیابی معاون فناوری مدرسه, پیشنهاد ارزشیابی معاون پرورشی, پیشنهاد ارزشیابی معلمان, پیشنهاد ارزشیابی معلمان رایگان, پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان, پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معاون مدرسه, پیشنهاد برای معاون مدرسه, پیشنهاد معاون فناوری, پیشنهاد معاون مدرسه ارزشیابی, پیشنهاد کوتاه معاون فناوری, پیشنهادات ارزنده برای معاون, پیشنهادات معاون برای فرم پیشنهادات, پیشنهادات معاون دبیرستان, پیشنهادات معاون فناوری, پیشنهادات معاون فناوری تمتیاز ارزشیابی, پیشنهادات معاون فناوری مدرسه, پیشنهادات معاون مدرسه متوسطه, پیشنهادات یک معاون فناوری, پیشنهادات یک معاون مدرسه ابتدایی,
ارسال توسط ali ahamadi

 پیشنهاد ارزشیابی درس تاریخ

 
 

 

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معلمان تاریخ :

سه پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معلمان تاریخ -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه آموزگاران تاریخ که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود - بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 4 پیشنهاد فقط 4900 تومان - تعداد صفحات کل پیشنهادات 19 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان پایه دوم دبستان


 

 

معرفی :

شش پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه آموزگاران پایه دوم ابتدایی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه آموزگاران کلاس دوم ابتدایی که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود - بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 7 پیشنهاد فقط 4900 تومان - تعداد  کل صفحات پیشنهاد 45 و موضوع آن در زیر آمده است :

1 - روش تدریس پیشنهادی مفهوم تفریق پایه دوم ابتدایی 

2 - راهکارهای مناسب درتدریس ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

3 - روش  های پیشنهادی تدریس انشا

4 - روش های خلاقانه برای تلفیق درس ریاضی با دروس دیگر 

5 - روش تدریس داستان گویی در آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی 

6 - پیشنهاد و راهکارهای جایگاه هنر 

 

شش پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه آموزگاران پایه دوم ابتدایی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه آموزگاران کلاس دوم ابتدایی 


لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان پایه دوم دبستان


دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان پایه دوم دبستان
تاریخ: یک شنبه 29 بهمن 1396برچسب: پیشنهادات ارزشیابی فرهنگیان,دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران,چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی ابتدایی,یشنهادات آموزگار ابتدایی,نمونه پیشنهادات ارزشیابی پایه دوم ابتدایی,دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی آموزگار دوم,دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی معلم کلاس دوم,دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران دوم ابتدایی,دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی معلمان دومابتدایی,چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی مناسب دوم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی آموزگار دوم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی معلم کلاس دوم ابتدایی,یشنهادات آموزگار دوم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز سالانه آموزگار دوم ابتدایی,پیشنهادات مخصوص فرم ارزشیابی سالانه دوم ابتدایی,پیشنهاد آموزشی و تدریس دوم ابتدایی,پیشنهادات تدریس و آموزشی دوم ابتدایی,نمونه پیشنهاد برای ارزشیابی دوم ابتدایی,پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان دوم,نمونه پیشنهادات ارزشیابی پایه دوم ابتدایی, پیشنهاد, پیشنهاد آموزشی و تدریس دوم ابتدایی, پیشنهاد ارزشیابی برای معلم کلاس دوم, پیشنهاد ارزشیابی معلم پایه دوم با موضوع املاء, پیشنهاد برای ارزشیابی, پیشنهاد برای فرم های ارزشیابی 120امتیازی, پیشنهادات, پیشنهادات ارزشیابی فرهنگیان, پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی آموزگار اول ابتدایی, پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی معلم کلاس اول ابتدایی, پیشنهادات برای امتیاز سالانه آموزگاراول ابتدایی, پیشنهادات تدریس و آموزشی دوم ابتدایی, پیشنهادات مخصوص فرم ارزشیابی سالانه دوم ابتدایی, چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی ابتدایی, یشنهادات آموزگار ابتدایی, پیشنهادات آموزگار دوم ابتدایی,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلم پایه اول


 

 

 

مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه آموزگاران کلاس اول ابتدایی.تعداد صفحات کل پیشنهادات 27 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 

1 - پیشنهاد مناسب برای کاهش اضطراب ریاضی 

2 - پیشنهاد کاهش ترس کلاس اولی ها از رفتن به مدرسه 

3 - آموزش الفبا (راه هایی برای بهبود یادگیری نشانه ها)

4 - پیشنهادات سازنده به والدین دانش آموزان کلاس اول 

5 - پیشنهادات مطلوب برای کار با دانش آموزان ضعیف در پایه اول ابتدایی 

6 - روش جديد تدريس خواندن در کلاس اوّل دبستان 

7 - پیشنهاد مناسب برای تدریس قرآن پایه اول ابتدایی 

 

 

لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلم پایه اول


دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلم پایه اول
تاریخ: یک شنبه 29 بهمن 1396برچسب:دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگار پایه اول, دانلود پیشنهاد ارزشیابی برای آموزگار پایه اول دبستان, دانلود پیشنهاد ارزشیابی چگونه به کلاس اولیها کمک کنیم؟, دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی آموزگار اول, دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی معلم کلاس اول, دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران, دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی معلمان اول ابتدایی, نمونه پیشنهادات ارزشیابی پایه اول ابتدایی, نمونه پیشنهادات ارزشیابی کلاس اول ابتدایی, پیشنهاد, پیشنهاد آموزش حروف الفبا, پیشنهاد آموزشی و تدریس اول ابتدایی, پیشنهاد ارزشیابی, پیشنهاد ارزشیابی نحوه دریس درس قران اول, پیشنهاد ارزشیابی چیست؟, پیشنهاد برای ارزشیابی, پیشنهاد تدریس نشانه عین ویژه فرم ارزشیابی کلاس اول, پیشنهادات, پیشنهادات ارزشیابی فرهنگیان, پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی آموزگار اول ابتدایی, پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی معلم کلاس اول ابتدایی, پیشنهادات برای امتیاز سالانه آموزگاراول ابتدایی, پیشنهادات تدریس و کار موفق با دانش آموزان جهت قوی شدن پایه, پیشنهادات مخصوص فرم ارزشیابی سالانه ااول ابتدایی, چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی ابتدایی, یشنهاد تدریس موفق به والدین دانش آموزان کلاس اول, یشنهادات آموزگار ابتدایی, یشنهادات آموزگار اول ابتدایی,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود نمونه پیشنهاد ارزشیابی پایه پنجم

 معرفیپیشنهادات ارزشیابی آموزگاران پایه پنجم :

 

شش پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه آموزگاران پایه پنجم ابتدایی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه آموزگاران کلاس پنجم ابتدایی که هر پیشنهاد پس از تایید مدیر 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود 

موضوع  پیشنهادات در زیر آمده است :

1 - روش های پیشنهادی در تدریس ادبیات فارسی پنجم ابتدایی 

2 - روش تدریس فعال کلاس علوم تجربی پنجم ابتدایی با استفاده از یک چک لیست

3 - پیشنهاداتی  برای اجرای هر چه بهتر برنامه ی درسی هنر پایه پنجم ابتدایی

4 -راهکارهای پیشنهادی برای داشتن کلاس باانضباط

5 - شیوه های خلاق و متنوع در آموزش املاء به دانش آموزان پنجم ابتدایی 

6- راهکارها و پیشتنهادات جذاب تر کردن ریاضی

 

 

تعدادکل صفحات پیشنهاد 34 صفحه و به صورت فایل ورد می باشد

لینک دانلود:

دانلود نمونه پیشنهاد ارزشیابی پایه پنجم


دانلود نمونه پیشنهاد ارزشیابی پایه پنجم
تاریخ: یک شنبه 29 بهمن 1396برچسب: دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران,چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی ابتدایی,نمونه پیشنهادات ارزشیابی پایه پنجم ابتدایی,دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی آموزگار پنجم,دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی معلم کلاس پنجم,دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران پنجم ابتدایی,دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی معلمان پنجم ابتدایی,چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی مناسب پنجم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی آموزگار پنجم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی معلم کلاس پنجم ابتدایی,یشنهادات آموزگار پنجم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز سالانه آموزگار پنجم ابتدایی,پیشنهادات مخصوص فرم ارزشیابی سالانه پنجم ابتدایی,پیشنهاد آموزشی و تدریس پنجم ابتدایی,پیشنهادات تدریس و آموزشی پنجم ابتدایی,پیشنهاد ارزشیابی معلم پایه پنجم دبستان,پیشنهاد ارزشیابی آموزگار پنجم,دانلود پیشنهاد ارزشیابی پنجم ابتدایی,نمونه پیشنهاد ارزشیابی آموزگار پنجم دبستان,دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگاران پنجم دبستان, دانلود پیشنهاد ارزشیابی ریاضی فارسی و قران پنجم, دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی آموزگار اول, دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی معلم کلاس اول, دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران, دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی معلمان پنجم ابتدایی, درسی فایل, نمونه پیشنهادات ارزشیابی پایه پنجم ابتدایی, پیشنهاد, پیشنهاد آموزشی و تدریس پنجم ابتدایی, پیشنهاد ارزشیابی آموزگار پایه پنجم از درس قران با موضوع علایم وقف, پیشنهاد ارزشیابی آموزگار پایه پنجم با موضوع درس وحدت, پیشنهاد ارزشیابی آموزگار پایه پنجم در مورد تدریس هنر, پیشنهاد ارزشیابی آموزگار پنجم, پیشنهاد برای ارزشیابی, پیشنهادات, پیشنهادات ارزشیابی فرهنگیان, پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی آموزگار اول ابتدایی, پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی معلم کلاس اول ابتدایی, پیشنهادات برای امتیاز سالانه آموزگاراول ابتدایی, پیشنهادات تدریس و آموزشی پنجم ابتدایی, پیشنهادات مخصوص فرم ارزشیابی سالانه پنجم ابتدایی, چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی ابتدایی, یشنهادات آموزگار ابتدایی, یشنهادات آموزگار پنجم ابتدایی,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی پایه ششم دبستان

   تعداد صفحات: 35     کد محصول :7837      حجم فایل:64,36 KB      نوع فایل :rar 
 پنج پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه آموزگاران پایه ششم ابتدایی به شرح زیر می باشد:

1 - چند توصیه و پیشنهاد برای تدریس ریاضی ششم ابتدایی 

2 - پیشهاداتی جهت حل برخی مشکلات رفتاری دانش آموزان پایه ششم

3 - روش های پیشنهادی تدریس فارسی ششم ابتدایی

4 -استفاده از فناوری برای تدریس دروس پایه ششم ابتدایی

5 -استفاده از روش نمايشی ( نمايش علمی ) / روش آزمايشی (آزمايشگاهی) در تدریس علوم  

 

 

همکاران عزیز پیشنهاد با تایید مدیر آموزشگاه و معاونان در فرم های ارزشیابی میتواند برای هر مورد 2 امتیاز داشته باشد با توجه به این در فایل زیر 5 عدد پیشنهاد ارزشیابی با 3900تومان در قالب ورد و قابل ویرایش


لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی پایه ششم دبستان


دانلود پیشنهاد ارزشیابی پایه ششم دبستان
تاریخ: یک شنبه 29 بهمن 1396برچسب:دانلود پیشنهاد ارزشیابی ششم,نمونه پیشنهاد ارزشیابی ششم,دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگار ششم,پیشنهاد ارزشیابی ششم,نمونه پیشنهادات معلمان, دانلود پیشنهاد فرم ارزشیابی معلمان ششم ابتدایی, نمونه پیشنهادات ارزشیابی پایه ششم ابتدایی, پیشنهاد, پیشنهاد آموزشی و تدریس ششم ابتدایی, پیشنهاد برای ارزشیابی, پیشنهادات ارزشیابی فرهنگیان, پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی آموزگار اول ابتدایی, پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی معلم کلاس اول ابتدایی, پیشنهادات برای امتیاز سالانه آموزگاراول ابتدایی, پیشنهادات تدریس و آموزشی ششم ابتدایی, پیشنهادات مخصوص فرم ارزشیابی سالانه ششم ابتدایی, چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی ابتدایی, یشنهادات آموزگار ابتدایی, یشنهادات آموزگار ششم ابتدایی, پیشنهادات ارزشیابی فرهنگیان,دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران,چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی ابتدایی,یشنهادات آموزگار ابتدایی,نمونه پیشنهادات ارزشیابی پایه ششم ابتدایی,دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی آموزگار ششم,دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی معلم کلاس ششم,دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران ششم ابتدایی,دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی معلمان ششم ابتدایی,چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی مناسب ششم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی آموزگار ششم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی معلم کلاس ششم ابتدایی,یشنهادات آموزگار ششم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز سالانه آموزگار ششم ابتدایی,پیشنهادات مخصوص فرم ارزشیابی سالانه ششم ابتدایی,پیشنهاد آموزشی و تدریس ششم ابتدایی,پیشنهادات تدریس و آموزشی ششم ابتدایی,دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگار ششم دبستان,دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگار ششم,,
ارسال توسط ali ahamadi

 نمونه پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی

 

5عدد پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه معاون آموزشی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه  که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود – بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت کل 5 پیشنهاد فقط 2900 تومان – تعداد صفحات هر پیشنهاد و موضوع آن در زیر آمده است:

1 - پیشنهادات جهت نحوه برخورد با دانش آموزانی که مقررات مدرسه را رعایت نمی کنند

2 - پیشنهادات برای شیوه مناسب اجراء برنامه های آغازین

3 - پیشنهادات برای افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه

4 پیشنهادات برای اصول ارزشیابی در مدرسه

5 - پیشنهادات جهت برقراری نظم و انضباط در مدرسه

 

لینک دانلود:

نمونه پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی


نمونه پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی
تاریخ: یک شنبه 29 بهمن 1396برچسب:پیشنهاد معاون اموزشی,پیشنهاد معاون آموزشی,پیشنهادات یک معاون آموزشی,نمونه پیشنهادات معاون,نمونه پیشنهادات معاون مدرسه,پیشنهاد برای معاون مدرسه,پیشنهادات معاون آموزشی مدرسه,پیشنهادات معاون برای فرم پیشنهادات,تجربیات و پیشنهادات معاونین آموزشی,ابتکارات و تجربیات معاون آموزشی,پیشنهادات ارزنده برای معاون,پیشنهادات معاون آموزشی,نمونه پیشنهادات معاون آموزشی,پیشنهادات معاون آموزشی تمتیاز ارزشیابی,پیشنهادات یک معاون مدرسه ابتدایی,پیشنهادات معاون مدرسه متوسطه,پیشنهادات معاون دبیرستان,پیشنهاد معاون مدرسه ارزشیابی,پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معاون مدرسه,امتیاز ارزشیابی سالانه معاون آموزشی پیشنهاد,پیشنهاد ارزشیابی معلمان,پیشنهاد ارزشیابی معلمان رایگان,پیشنهاد ارزشیابی معلمان ابتدایی,پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان,نمونه پیشنهاد ارزشیابی معلمان,نمونه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان,پیشنهاد ارزشیابی,پیشنهاد ارزشیابی مدیر,پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه,پیشنهاد ارزشیابی مدیران مدارس,پیشنهادات ارزشیابی توصیفی,پیشنهادات ارزشیابی,پیشنهادات برای ارزشیابی توصیفی,پیشنهاداتی برای ارزشیابی توصیفی,پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان رایگان,پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان ابتدایی,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه

 


معرفیفرم ارزشیابی 120 امتیازی مدیر مدرسه:

هفت پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه مدیر مدرسه -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه مدیر بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 7 پیشنهاد فقط 2900  تومان - موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است :

 

1 -  پیشنهادات راهبردی جهت اداره مدرسه

2 - مشکلات و چالش های مدیریت در مدرسه و پیشنهاداتی جهت  حل آنها

3 - پیشنهادات جهت نحوه برنامه ریزی اقتصادی در مدرسه

4 - پیشنهادات جهت رفتار با معلمین و همکاران مدرسه

5- پیشنهادات مدیر و روابط 

6 – پیشنهادات جهت بهبود مدیریت مدرسه

 

7- پیشنهادات راهبردی برای افزایش کیفیت مدیریت مدرسه

لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه


دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه
تاریخ: یک شنبه 29 بهمن 1396برچسب:فرم پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه,دانلود فرم پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه,نمونه فرم پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه,دانلود رایگان فرم پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه,فرم پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه رایگان,پیشنهاد ارزشیابی مدیر,دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر,فرم پیشنهاد ارزشیابی مدیر,دانلود فرم پیشنهاد ارزشیابی مدیر,پیشنهاد ارزشیابی مدیران,دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیران,نمونه پیشنهاد ارزشیابی مدیران,پیشنهاد ارزشیابی,فرم پیشنهاد ارزشیابی,دانلود پیشنهاد ارزشیابی,پیشنهاد ارزشیابی مدرسه,پیشنهاد ارزشیابی مدارس,دانلود رایگان پیشنهاد ارزشیابی,پیشنهاد ارزشیابی معلمان,پیشنهاد ارزشیابی معلمان رایگان,پیشنهاد ارزشیابی معلمان ابتدایی,پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان,نمونه پیشنهاد ارزشیابی معلمان,نمونه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان,پیشنهاد ارزشیابی,پیشنهاد ارزشیابی مدیر,پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه,پیشنهاد ارزشیابی مدیران مدارس,پیشنهادات ارزشیابی توصیفی,پیشنهادات ارزشیابی,پیشنهادات برای ارزشیابی توصیفی,پیشنهاداتی برای ارزشیابی توصیفی,پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان رایگان,پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان ابتدایی,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر علوم تجربی

 

 

معرفی ارزشیابی علوم تجربی :
شش پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه درس علوم تجربی و دبیر علوم تجربی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه درس و دبیر علوم تجربی- بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 6 پیشنهاد فقط 2900 تومان - موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است : 
 
1-             پیشنهادات برای نقش آفرینی آزمایشگاه ها در فرايند ياد دهي و يادِگيري درس علوم
2-            پیشنهادات برای استفاده از روش های نوین تدریس علوم تجربی
3-      مشکلات و راهکارهای پیشنهادی تدریس درس علوم تجربی
4-  پیشنهاد یک طرح چک لیست برای تدریس علوم تجربی
5-  پیشنهادات  کاربردی برای تدریس علوم تجربی (۱)
5-  پیشنهادات  کاربردی برای تدریس علوم تجربی (۲)

لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر علوم تجربی


دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر علوم تجربی
ارسال توسط ali ahamadi

 

پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت مدارس


 

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معلمان مربی بهداشت:

سه پیشنهاد برای فرم ارزشیابی  مربی بهداشت -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه مربی بهداشت که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود - بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 5 پیشنهاد فقط 3900 تومان - تعداد صفحات کل پیشنهادات 14 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

ردیف

نام پیشنهاد ارزشیابی

تعداد صفحات

فرمت

1

پیشنهادی ارزشیابی برای ارتقا بهداشت روانی مدارس

                                                                     

-

ورد قابل ویرایش

2

پیشنهادارزشیابی آموزش بهداشت در مدارس

 

-

ورد قابل ویرایش

3

پیشنهادات ارزشیابی ترغیب مصرف قرص آهن

-

ورد قابل ویرایش

4

طرحها و پیشنهادات در مورد بهداشت فردی دانش آموزان

 

ورد قابل ویرایش

5

راهکارهای بهداشت فردی دانش آموزان

-

ورد قابل ویرایش

5

یشنهاد ارزشیابی تغذیه دانش آموزان در مدرسه

-

ورد قابل ویرایش

6

تعداد کل صفحات

14

 


لینک دانلود:

پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت مدارس


پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت مدارس
تاریخ: یک شنبه 29 بهمن 1396برچسب:دانلود نمونه پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت, دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگار, دانلود پیشنهاد کوتاه, دانلود پیشنهاد کوتاه فرم های ارزشیابی, دانلود-پیشنهاد-ارزشیابی-مربی-بهداشت, فرم های120امتیازی, نمونه پیشنهاد ارزشیابی مربی بهداشت, نمونه پیشنهاد ارزشیابی معلم, نمونه پیشنهاد کوتاه, نمونه پیشنهاد کوتاه تاثیر صبحانه, نمونه پیشنهادات فرم های ارزشیابی, پیشنهاد فرم ارشیابی مربیان بهداشت,گزارش تخصصی مربی بهداشت,گزارش تخصصی معلم بهداشت,گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه,گزارش تخصصی مربی بهداشت مدارس,گزارش تخصصی در مورد مربی بهداشت,گزارش تخصصی مخصوص مربی بهداشت,نمونه گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه,گزارش تخصصی راجع به مربی بهداشت,گزارش تخصصی در مورد مربی بهداشت مدرسه,گزارش تخصصی بهداشت مدرسه,گزارش تخصصی مربی بهداشت متوسطه,گزارش تخصصی مراقب سلامت,دانلود گزارش تخصصی + مربی بهداشت,نمونه گزارش تخصصی مربیان بهداشت,گزارش تخصصی معلمان بهداشت,گزارش تخصصی بهداشت مدارس,گزارش کار مربی بهداشت مدارس,گزارش بهداشت مدارس,دانلود گزارش تخصصی مربی بهداشت مدارس,گزارش تخصصی مربیان بهداشت,,
ارسال توسط ali ahamadi

 پیشنهاد ارزشیابی دبیر ورزش وتربیت بدنی

 

معرفی :

پنج پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه درس تربیت بدنی و ورزش -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه درس و دبیر ورزش- بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 5 پیشنهاد فقط 2900 تومان - تعداد صفحات 5 پیشنهاد 25 صفحه - موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است :

1 - مراحل پیشنهادی تدریس در ساعت درس تربیت بدنی

2- پیشنهادتی برای خلاقیت در زنگ ورزش

3 -  راهکارهای پیشنهادی جهت افزایش جاذبه درس تربیت بدنی

4 – چهارده  پيشنهاد براي بهبود وضعيت تربيت بدني در مدارس و زنگ ورزش

5 –طرح درس ورزش دوره ابتدایی در یک ساعت

دانلود پیشنهاد برای فرم ارزشیابی 120 امتیازی پایان  سال دبیر ورزش و تربیت بدنی

لینک دانلود:

پیشنهاد ارزشیابی دبیر ورزش وتربیت بدنی


پیشنهاد ارزشیابی دبیر ورزش وتربیت بدنی

 تاریخ: یک شنبه 29 بهمن 1396برچسب:ارائه پیشنهاد ورزشی در سطح آموزشگاه,پیشنهاد برای زنگ ورزش,نمونه پیشنهادات معلمان تربیت بدنی,پیشنهاد برای درس تربیت بدنی,پیشنهاد ورزشی در مدارس,خلاقیت در درس تربیت بدنی,دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان ورزش,پیشنهاد دبیر ورزش,پیشنهاد مربی ورزش,پیشنهاد معلم ورزش,نمونه پیشنهاد ارزشیابی ورزش,نمونه پیشنهاد ارزشیابی تربیت بدنی,پیشنهادات برای دبیر ورزش,پیشنهادات معلم ورزش,ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان رایگان, ارزشیابی, دانلود رایگان فرم پیشنهاد ارزشیابی, دانلود رایگان فرم پیشنهاد ارزشیابی معلم فایل, دانلود فرم, دانلود فرم پیشنهادات, دانلود فرم پیشنهادات معلمان, دانلود پیشنهاد ارزشیابی, دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر ورزش, دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان معلم فایل, دانلود پیشنهاد ارزشیابی ورزش, فرم ارائه پیشنهاد مدارس, فرم ارائه پیشنهاد مدارس فایل معلم, فرم ارائه پیشنهاد معلمان, فرم ارائه پیشنهاد معلمان،فایا معلم, فرم پیشنهاد, نمونه فرم ارائه پیشنهاد, نمونه فرم ارائه پیشنهاد،سایت معلمان, نمونه فرم نظام پیشنهادات آموزش و پرورش, نمونه فرم پیشنهادات معلمان, نمونه فرم پیشنهادات معلمان،معلم فایل, نمونه پیشنهاد ارزشیابی تربیت بدنی, نمونه پیشنهادات معلمان برای ارزشیابی, پیشنها ارزشیبای معلمان ابتدایی معلم فایل, پیشنهاد, پیشنهاد ارزشیابی تربیت بدنی, پیشنهاد ارزشیابی معلم فایل, پیشنهاد ارزشیبای معلمان ابتدایی, پیشنهاد در سطح مدرسه, پیشنهاد در سطح مدرسه معلم فایل,
ارسال توسط ali ahamadi

 پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات فارسی

 

معرفی :

چهار پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه درس ادبیات فارسی و دبیر فارسی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه درس و دبیر ادبیات- بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 4 پیشنهاد فقط 2900  تومان - تعداد صفحات 4 پیشنهاد 12 صفحه - موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است : 

 1 - روش های پیشنهادی نوین برای تدریس ادبیات فارسی

2 - شيوه های پیشنهادی  تدريس تاريخ ادبيات فارسی

3 -  پیشنهادات برای جلوگیری از افت تحصیلی دانش اموزان در درس ادبیات فارسی

4- پیشنهادات مناسب که باید در تدریس دروس ادبیات فارسی مد نظر داشته باشیم

 

لینک دانلود:

پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات فارسی


پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات فارسی
تاریخ: یک شنبه 29 بهمن 1396برچسب:: دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات فارسی, ادبیات فارسی مقطع متوسطه اول, دانلود نمونه پیشنهاد کوتاه معلمان ادبیات, دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات, دانلود پیشنهادات دبیران ادبیات فارسی, درس ادبیات فارسی, روش تدریس ادبیات فارسی دبیرستان, روش های نوین تدریس ادبیات فارسی متوسطه اول, فرم ارائه پیشنهاد معلمان ادبیات فارسی, نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات, نمونه پیشنهاد معلم ادبیات فارسی, نمونه پیشنهادات ارزشیابی معلمان ادبیات, نمونه پیشنهادات معلمان ادبیات, پیشنهاد ارزشیابی, پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات, پیشنهاد ارزشیابی دبیر ادبیات فارسی, پیشنهاد ارزشیابی معلم ادبیات, پیشنهاد ارزشیابی معلم ادبیات فارسی, پیشنهاد برای تدریس درس ادبیات, پیشنهاد برای درس ادبیات, پیشنهاد برای درس ادبیات فارسی, پیشنهاد برای فرم ارزشیابی مخصوص دبیران هنر, پیشنهاد معلم ادبیات فارسی, پیشنهادات دبیران ادبیات,
ارسال توسط ali ahamadi

 پیشنهاد ارزشیابی دانش اموزان به تاریخ

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:پیشنهاد ارزشیابی دانش اموزان به تاریخ

 

پیشنهاد ارزشیابی علاقه مند نمودن دانش اموزان به تاریخ

انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آنها

     در رویکردهای جدید تعلیم و تربیت عرضه اطلاعات کافی نیست. بلکه روش تدریس دوسویه از اهمیت ویژه برخوردار است.نقش اصلی بر عهده فراگیران گذاشته می­شود که با مشارکت مستقیم خود به فرایند یادگیری شکل می­دهند و شیوه های تفکر کردن را تمرین می­کنند.
البته با کمک روش های دیگر و استفاده از وسایل و ابزار کمک آموزشی مثل رایانه، تصاویر، کتب و نقشه ها می­توان به افزایش انگیزه و مشارکت دانش آموزان و زمینه سازی بروز خلاقیت آنان کمک کرد.


لینک دانلود:

 

 

 

 

پیشنهاد ارزشیابی دانش اموزان به تاریخپیشنهاد ارزشیابی دانش اموزان به تاریخ
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگار سوم دبستان

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگار سوم دبستان

 

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معلمان سوم ابتدایی :

هشت پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معلمان پایه سوم ابتدایی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه آموزگاران کلاس سوم ابتدایی که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود – بصورت ورد و قابل ویرایش .

تعداد صفحات کل پیشنهادات ۴۱ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

۱ – راهبردی  نو در تدریس علوم  تجربی  سوم  دبستان 

۲ – راهبردی جدیدبرای آموزش نمازبه دانش آموزان سوم دبستان

۳ –  شیوه ای مناسب برای یادگیری ضرب به فراگیران سوم دبستان

۴ – چگونه یک تدریس حرفه ای در پایه سوم ابتدایی داشته باشیم؟

۵ – پیشنهاداتی جهت کنترل ، ارزیابی و بازخورد  تکالیف

۶ – شیوه ای مناسب برای یادگیری ضرب به فراگیران سوم دبستان 

۷ – پیشنهادهای مناسب برای تدریس فارسی سوم ابتدایی

۸ – چگونگی استفاده از روش بحث گروهی برای دروس سوم ابتدایی

 


لینک دانلود:

 

 

 

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگار سوم دبستان


دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگار سوم دبستان
تاریخ: دو شنبه 23 بهمن 1396برچسب:دانلود پیشنهاد ارزشیابی ویژه معلمان سوم دبستان, دانلود پیشنهادات ارزشیابی آموزگارن سوم, دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی آموزگار اول, دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی معلم کلاس اول, دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران, دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی معلمان سوم ابتدایی, نمونه پیشنهادات ارزشیابی پایه سوم ابتدایی, پیشنهاد, پیشنهاد آموزشی و تدریس سوم ابتدایی, پیشنهاد ارزشیابی آموزگار سوم ابتدایی, پیشنهاد ارزشیابی فرم 120 امتیازی معلم کلاس سوم, پیشنهاد برای ارزشیابی, پیشنهادات, پیشنهادات ارزشیابی فرهنگیان, پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی آموزگار اول ابتدایی, پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی معلم کلاس اول ابتدایی, پیشنهادات برای امتیاز سالانه آموزگاراول ابتدایی, پیشنهادات تدریس و آموزشی سوم ابتدایی, پیشنهادات مخصوص فرم ارزشیابی سالانه سوم ابتدایی, چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی ابتدایی, یشنهادات آموزگار ابتدایی, یشنهادات آموزگار سوم ابتدایی,دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران,چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی ابتدایی,یشنهادات آموزگار ابتدایی,نمونه پیشنهادات ارزشیابی پایه سوم ابتدایی,دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی آموزگار سوم,دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی معلم کلاس سوم,دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران سوم ابتدایی,دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی معلمان سوم ابتدایی,چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی مناسب سوم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی آموزگار سوم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی معلم کلاس سوم ابتدایی,یشنهادات آموزگار سوم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز سالانه آموزگار سوم ابتدایی,پیشنهادات مخصوص فرم ارزشیابی سالانه سوم ابتدایی,پیشنهاد آموزشی و تدریس سوم ابتدایی,پیشنهادات تدریس و آموزشی سوم ابتدایی,دانلود نمونه پیشنهاد ارزشیابی آموزگار سوم دبستان,دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگار سوم دبستان,,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی پایه دوم دبستان

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایلدانلود پیشنهاد ارزشیابی پایه دوم دبستان

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی پایه دوم دبستان

معرفی :دانلود پیشنهاد ارزشیابی پایه دوم دبستان

شش پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه آموزگاران پایه دوم ابتدایی –مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه آموزگاران کلاس دوم ابتدایی که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود – بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت کل ۷ پیشنهاد فقط ۴۹۰۰ تومان – تعداد  کل صفحات پیشنهاد ۴۵ و موضوع آن در زیر آمده است :

۱ – روش تدریس پیشنهادی مفهوم تفریق پایه دوم ابتدایی 

۲ – راهکارهای مناسب درتدریس ریاضی پایه ی دوم ابتدایی

۳ – روش  های پیشنهادی تدریس انشا

۴ – روش های خلاقانه برای تلفیق درس ریاضی با دروس دیگر

۵  روش تدریس داستان گویی در آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی

۶ – پیشنهاد و راهکارهای جایگاه هنر 


لینک دانلود:

 

 

 

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی پایه دوم دبستان


دانلود پیشنهاد ارزشیابی پایه دوم دبستان
تاریخ: دو شنبه 23 بهمن 1396برچسب:,نمونه پیشنهادات ارزشیابی پایه دوم ابتدایی,دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی آموزگار دوم,دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی معلم کلاس دوم,دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران دوم ابتدایی,دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی معلمان دومابتدایی,چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی مناسب دوم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی آموزگار دوم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی معلم کلاس دوم ابتدایی,یشنهادات آموزگار دوم ابتدایی,پیشنهادات برای امتیاز سالانه آموزگار دوم ابتدایی,پیشنهادات مخصوص فرم ارزشیابی سالانه دوم ابتدایی,پیشنهاد آموزشی و تدریس دوم ابتدایی,پیشنهادات تدریس و آموزشی دوم ابتدایی,نمونه پیشنهاد برای ارزشیابی دوم ابتدایی,پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان دوم,دانلود پیشنهاد ارزشیابی آماده برای معلمان, دانلود پیشنهاد ارزشیابی آموزگار دوم ابتدایی مشق شب, دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلم پایه دوم دبستان, دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی آموزگار اول, دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی معلم کلاس اول, دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران, دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی معلمان دومابتدایی, درسی فایل پیشنهاد ارزشیابی, نمونه پیشنهاد ارزشیابی معلم پایه دوم با موضوع درس هنر, نمونه پیشنهادات ارزشیابی پایه دوم ابتدایی, پیشنهاد, پیشنهاد آموزشی و تدریس دوم ابتدایی, پیشنهاد ارزشیابی برای معلم کلاس دوم, پیشنهاد ارزشیابی معلم پایه دوم با موضوع املاء, پیشنهاد برای ارزشیابی, پیشنهاد برای فرم های ارزشیابی 120امتیازی, پیشنهادات, پیشنهادات ارزشیابی فرهنگیان, پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی آموزگار اول ابتدایی, پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی معلم کلاس اول ابتدایی, پیشنهادات برای امتیاز سالانه آموزگاراول ابتدایی, پیشنهادات تدریس و آموزشی دوم ابتدایی, پیشنهادات مخصوص فرم ارزشیابی سالانه دوم ابتدایی, چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی ابتدایی, یشنهادات آموزگار ابتدایی, یشنهادات آموزگار دوم ابتدایی,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر شیمی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر شیمی

 

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معلمان شیمی :

سه پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معلمان شیمی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه دبیران شیمی که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود –بصورت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات کل پیشنهادات ۴۱ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 1. پیشنهادی ارزشیابی انگیزه در دانش آموزان برای مطالعه درس شیمی

 2. پیشنهاد برای فرم های ارزشیابی دبیر شیمی با موضوع کاربرد اوزون در تصفیه آب

 3. پیشنهاد ارزشیابی علاقه مندی و انگیزش در دانش آموزان نسبت به درس شیمی


لینک دانلود:

 

 

 

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر شیمی


دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر شیمی
تاریخ: دو شنبه 23 بهمن 1396برچسب:دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر شیمی, دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس شیمی, نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیران شیمی, پیشنهاد ارزشیابی, پیشنهاد ارزشیابی دبیر شیمی سال 98, پیشنهاد ارزشیابی دبیر شیمی سال97, پیشنهاد کوتاه ارزشیابیدانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر شیمی , دانلود پیشنهاد ارزشیابی رایگان ,نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیران شیمی , پیشنهاد ارزشیابی , پیشنهاد ارزشیابی دبیر شیمی سال 96 , پیشنهاد ارزشیابی دبیر شیمی سال96 , پیشنهاد کوتاه ارزشیابی ,ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان , ارائه پیشنهاد در سطح آموزشگاه , پیشنهاد ارزشیابی دبیران , پیشنهاد ارزشیابی معلمان , پیشنهاد ارزشیابی معلمان ابتدایی ,پیشنهاد ارزشیابی معلمان رایگان , پیشنهاد برای ارزشیابی , پیشنهاد برای ارزشیابی توصیفی , پیشنهاد برای ارزشیابی دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان , پیشنهاد برای ارزشیابی دبیران , پیشنهاد برای ارزشیابی فرهنگیان , پیشنهاد برای ارزشیابی مدرسه ,پیشنهاد برای ارزشیابی مدیران , پیشنهاد برای ارزشیابی معلم , پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان , پیشنهاد برای بهبود ارزشیابی توصیفی , پیشنهاد برای بهبود در سطح مدرسه ,پیشنهاد برای مدرسه ابتدایی , پیشنهاد پایع ششم , پیشنهاد پایه اول تا ششم ,پیشنهاد پایه چهارم دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه , پیشنهاد پایه دوم , پیشنهاد پایه سوم , پیشنهاد مدیر مدرسه , پیشنهاد معاون ,,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی مربی و معاون پرورشی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی مربی و معاون پرورشی

 
دانلود پیشنهاد کوتاه ارزشیابی ویژه معاونان و مربیان پرورشی جهت استفاده در فرم های ارزشیابی که فرمت همه فایل ها بصورت ورد و قابل ویرایش بوده و کافیست با پرینت و ارائه ان به مدیر مدرسه جهت اعمال در فرم ارزشیابی اقدام گردد
 

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور مربی ومعاون پرورشی :

شش پیشنهاد برای فرم ارزشیابی پرورشی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی مربی و معاون پرورشی که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود بصورت ورد و قابل ویرایش.

تعداد صفحات کل پیشنهادات ۲۵ صفحه و موضوع آن در  جدول زیر آمده است :

 1. پیشنهادی ارزشیابی برنامه صبحگاه مدارس

 2. پیشنهادارزشیابی نماز ، قرآن و راهبردهای پرورشی

 3. پیشنهادات ارزشیابی مربیان پرورشی به منظور سلامت روانی دانش آموزان

 4. طرحها و پیشنهادات در مورد تحول در امور تربیتی

 5. پیشنهادات ارزشیابی برای شیوه های جذب اولیای دانش‌آموزان

 6. پیشنهادات  و راهکارهای لازم جهت اعتلای موضوعات پرورشی


لینک دانلود:

 

 

 

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مربی و معاون پرورشی


دانلود پیشنهاد ارزشیابی مربی و معاون پرورشی
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر علوم اجتماعی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر علوم اجتماعی

 

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معلمان علوم اجتماعی( تاریخ – جغرافیا و…):

چهارپیشنهاد برای فرم ارزشیابی معلمان علوم اجتماعی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه دبیران اجتماعی که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود – بصورت ورد و قابل ویرایش.

تعداد صفحات کل پیشنهادات ۴۱ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 1. پیشنهادی ارزشیابی راهکار های بهبود فرایند یاد دهی درس علوم اجتماعی

 2. پیشنهادارزشیابی جذاب نمودن درس علوم اجتماعی

 3. پیشنهادات ارزشیابی برای جذاب بودن معلم

 4. طرحها و پیشنهادات در مورد شیوه های انگیزشی خلاق در درس مطالعات اجتماعی     


لینک دانلود:

 

 

 

 

 

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر علوم اجتماعی


دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر علوم اجتماعی

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر علوم اجتماعی
تاریخ: دو شنبه 23 بهمن 1396برچسب:پپیشنهاد برای زنگ علوم اجتماعی, نمونه پیشنهادات معلمان علوم اجتماعی, پیشنهاد برای درس علوم اجتماعی, پیشنهاد علوم اجتماعیی در مدارس, خلاقیت در درس علوم اجتماعی, دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان علوم اجتماعی, پیشنهاد دبیر علوم اجتماعی, پیشنهاد مربی علوم اجتماعی, پیشنهاد معلم علوم اجتماعی, نمونه پیشنهاد ارزشیابی علوم اجتماعی, پیشنهادات برای دبیر علوم اجتماعی, پیشنهادات معلم علوم اجتماعی, ارزشیابی اجتماعی سوم ابتدایی, ارزشیابی اجتماعی سوم دبستان, ارزشیابی اجتماعی چهارم, ارزشیابی اجتماعی چهارم دبستان, ارزشیابی اجتماعی چهارم ابتدایی, ارزشیابی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی, ارزشیابی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان, ارزشیابی مطالعات اجتماعی چهارم, ارزشیابی اجتماعی پایه چهارم, ارزشیابی مستمر مطالعات اجتماعی چهارم دبستان, ارزشیابی اجتماعی ششم, ارزشیابی مطالعات اجتماعی ششم, ارزشیابی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی, ارزشیابی مطالعات اجتماعی پایه ششم, ارزشیابی مطالعات اجتماعی پایه چهارم, ارزشیابی,یشنهاد برای زنگ علوم اجتماعی, نمونه پیشنهادات معلمان علوم اجتماعی, پیشنهاد برای درس علوم اجتماعی, پیشنهاد علوم اجتماعیی در مدارس, خلاقیت در درس علوم اجتماعی, دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان علوم اجتماعی, پیشنهاد دبیر علوم اجتماعی, پیشنهاد مربی علوم اجتماعی, پیشنهاد معلم علوم اجتماعی, نمونه پیشنهاد ارزشیابی علوم اجتماعی, پیشنهادات برای دبیر علوم اجتماعی, پیشنهادات معلم علوم اجتماعی, ارزشیابی اجتماعی سوم ابتدایی, ارزشیابی اجتماعی سوم دبستان, ارزشیابی اجتماعی چهارم, ارزشیابی اجتماعی چهارم دبستان, ارزشیابی اجتماعی چهارم ابتدایی, ارزشیابی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی, ارزشیابی مطالعات اجتماعی چهارم دبستان, ارزشیابی مطالعات اجتماعی چهارم, ارزشیابی اجتماعی پایه چهارم, ارزشیابی مستمر مطالعات اجتماعی چهارم دبستان, ارزشیابی اجتماعی ششم, ارزشیابی مطالعات اجتماعی ششم, ارزشیابی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی, ارزشیابی مطالعات اجتماعی پایه ششم, ارزشیابی مطالعات اجتماعی پایه چهارم, ارزشیابی,,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر قران

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر قران

 

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معلمان قرآن :

چهار پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معلمان قرآن -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه آموزگاران قران که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود بصورت ورد و قابل ویرایش.

 • تعداد صفحات کل پیشنهادات ۱۵ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :
 1. پیشنهاد ارزشیابی درس قرآن دوره راهنمایی

 2. پیشنهادارزشیابی نماز ، قرآن و راهبردهای پرورشی

 3. پیشنهادات ارزشیابی بازنگری در اهداف برنامه‌های آموزش قرآن دوره ابتدایی

 4. طرحها و پیشنهادات برای اجرای کامل برنامه درسی قرآن


لینک دانلود:

 

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر قران

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر قران
تاریخ: دو شنبه 23 بهمن 1396برچسب: پیشنهاد دبیر قران, خلاقیت در درس قران, دانلود فرم پیشنهاد ارزشیابی معلم قران, دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر قران, دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلم ودبیر قران, دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان,نمونه پیشنهاد ارزشیابی معلم,نمونه پیشنهادات ارزنده معلم,نمونه پیشنهادات کوتاه ارزشیابی معلمان,پیشنهاد ارزشیابی معلمان,ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان,نمونه فرم پیشنهادات معلمان,پیشنهاد برای مدرسه ابتدایی,ارائه پیشنهاد در سطح آموزشگاه,پیشنهاد برای بهبود در سطح مدرسه,نمونه پیشنهادات معلمان ابتدایی,پیشنهادات آموزشی ابتدایی,پیشنهاد مدیر مدرسه,پیشنهاد معاون مدرسه,چند پیشنهاد آموزشی,فرم ارائه پیشنهاد معلمان,نمونه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان,دانلود نمونه پیشنهاد ارزشیابی,دانلود پیشنهادات ارزشیابی,طرحها و پیشنهادات برای اجرای كامل برنامه درسی قرآن, نمونه پیشنهادات ارزشیابی معلمان و دبیران قران, نمونه پیشنهادات معلمان قران, ها دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان قران, پیشنهاد ارزشیابی, پیشنهاد ارزشیابی درس قرآن دوره راهنمایی, پیشنهاد برای زنگ قران, پیشنهاد قرانی در مدارس, پیشنهاد مربی قران, پیشنهاد معلم قران, پیشنهادات ارزشیابی بازنگری در اهداف برنامه‌های آموزش قرآن دوره ابتدايی, پیشنهادارزشیابی نماز ، قرآن و راهبردهای پرورشی,نمونه پیشنهاد ارزشیابی دبیر قران , نمونه پیشنهاد ارزشیابی درس قران ,نمونه پیشنهادات معلمان برای ارزشیابی , نمونه فرم ارائه پیشنهاد , نمونه فرم پیشنهادات معلمان , نمونه فرم نظام پیشنهادات آموزش و پرورش , ابتکارات فرم ارزشیابی معلم قران ,ارائه پیشنهاد قرانی در سطح آموزشگاه , برچسب پیشنهاد دبیر قران , خلاقیت در درس قران , دانلود فرم پیشنهاد ارزشیابی معلم قران , دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر قران ,دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلم ودبیر قران , طرحها و پیشنهادات برای اجرای كامل برنامه درسی قرآن , نمونه پیشنهادات ارزشیابی معلمان و دبیران قران , نمونه پیشنهادات معلمان قران , ها دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان قران , پیشنهاد ارزشیابی , پیشنهاد ارزشیابی درس قرآن دوره راهنمایی , پیشنهاد برای زنگ قران , پیشنهاد قرانی در مدارس, پیشنهاد مربی قران , پیشنهاد معلم قران , پیشنهادات ارزشیابی بازنگری در اهداف برنامه‌های آموزش قرآن دوره ابتدايی , پیشنهادارزشیابی نماز ، قرآن و راهبردهای پرورشی ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان , ارائه پیشنهاد در سطح آموزشگاه ,,
ارسال توسط ali ahamadi

 

 

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان فیزیک

 

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معلمان فیزیک :

شش پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معلمان فیزیک -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه دبیران فیزیک که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت کل ۶ پیشنهاد فقط ۳۹۰۰ تومان – تعداد صفحات کل پیشنهادات ۳۴ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 1. پیشنهادی ارزشیابی ایجاد انگیزه و رغبت دانش آموزان به درس فیزیک

 2. پیشنهادارزشیابی نقش انگیزش در یادگیری فیزیک‌

 3. پیشنهادات ارزشیابی برای خواندن فیزیک

 4. طرحها و پیشنهادات در مورد آزمایشگاه فیزیک

 5. راهکارهای رفع اشکال درس فیزیک

 6. پیشنهاد ارزشیابی آموزش فیزیک 

لینک دانلود:

 

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان فیزیک

 

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان فیزیک
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس هنر

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس هنر

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معلمان  هنر :

سه پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معلمان هنر -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه دبیران هنر که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت کل ۴ پیشنهاد فقط ۴۹۰۰ تومان  تعداد صفحات کل پیشنهادات ۳۴ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 1. پیشنهاد ارزشیابی رشد خلاقیت درس هنر
 2. پیشنهادارزشیابی روش های جدید ارزشیابی درس هنر
 3. پیشنهادات ارزشیابی آموزش هنر در مقطع راهنمایی


لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس هنر

 

 


دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس هنر
تاریخ: دو شنبه 23 بهمن 1396برچسب:دانلود مجموعه پیشنهادات معلمان هنر, دانلود نمونه پیشنهاد کوتاه معلمان هنر, دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر هنر, دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلم هنر, دانلود پیشنهاد ارزشیابی هنر, دانلود پیشنهاد برای معلم هنر, دانلود پیشنهادات معلمان هنر, نمونه پیشنهاد ارزشیابی معلمان, نمونه پیشنهاد ارزشیابی هنر, نمونه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان, نمونه پیشنهاد برای معلم هنر, نمونه پیشنهادات ارزشیابی معلمان هنر, نمونه پیشنهادات معلمان هنر, پیشنهاد ارزشیابی دبیران, پیشنهاد ارزشیابی رشد خلاقیت درس هنر, پیشنهاد ارزشیابی معلمان, پیشنهاد ارزشیابی معلمان ابتدایی, پیشنهاد ارزشیابی معلمان رایگان, پیشنهاد ارزشیابی هنر, پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان, پیشنهاد برای فرم ارزشیابی مخصوص دبیران هنر, پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معلمان هنر, پیشنهاد فرم ارزشیابی دبیر هنر, پیشنهاد کامل ارزشیابی دبیر هنر, پیشنهادات ارزشیابی آموزش هنر در مقطع راهنمای, پیشنهادات ارزشیابی توصیفی, پیشنهادات دبیران هنر, پیشنهادارزشیابی روش های جدید ارزشیابی درس هنر,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معاون اجرایی :

شش پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معاون اجرایی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه معاون اجرایی که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود – بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت کل ۶ پیشنهاد فقط ۴۹۰۰ تومان  تعداد صفحات کل پیشنهادات ۳۸ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 1. پیشنهاد ارزشیابی برای مدرسه زیبا
 2. پیشنهادارزشیابی شاداب سازی ظاهری در مدارس
 3. پیشنهادات وظایف معاون اجرایی مدارس
 4. پیشنهادات و راهکارهایی برای اجرای برنامه های معاونت آموزشی واجرایی
 5. چالش ها وامیدها.معاونت اجرایی مدارس
 6. پیشنهادات و راهکارهای چگونگی ایجاد فضای شاداب در مدارس


لینک دانلود:

 

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی


 

 

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی
ارسال توسط ali ahamadi

 

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس آمادگی دفاعی

 

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معلمان آمادگی دفاعی

دو پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معلمان آمادگی دفاعی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه آموزگاران آمادگی دفاعی که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود  بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت کل ۲ پیشنهاد فقط ۳۹۰۰ تومان – تعداد صفحات کل پیشنهادات ۵ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 1. پیشنهادی ارزشیابی کیفیت بخشی درس آمادگی دفاعی

 2. پیشنهادارزشیابی درس آمادگی دفاعی


لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس آمادگی دفاعی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس آمادگی دفاعی
تاریخ: شنبه 21 بهمن 1396برچسب:,پیشنهاد ارزشیابی معلمان,پیشنهاد ارزشیابی معلمان رایگان,پیشنهاد ارزشیابی معلمان ابتدایی,پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان,نمونه پیشنهاد ارزشیابی معلمان,نمونه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان,پیشنهاد ارزشیابی مدیر,پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه,پیشنهاد ارزشیابی مدیران,پیشنهاد ارزشیابی مدیران مدارس,پیشنهاد ارزشیابی فرهنگیان,برچسب ها: ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان رایگان , ارزشیابی , امتیاز ارزشیابی سالانه معاون آموزشی پیشنهاد , تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ , دانلود درس پژوهی درس تعلیمات اجتماعی , دانلود رایگان فرم پیشنهاد ارزشیابی , دانلود رایگان فرم پیشنهاد ارزشیابی معلم فایل , دانلود رایگان پیشنهادات , دانلود فرم , دانلود فرم ارائه پیشنهاد , دانلود فرم پیشنهادات , دانلود فرم پیشنهادات معلمان , دانلود پیشنهاد ارزشیابی , دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان معلم فایل , دانلود پیشنهاد ارزشیابی پیام های آسمانی , دانلود پیشنهادات معلمان , دانلود پیشنهادات کامل ارزشیابی , لیست پیشنهادات ارزشیابی , متوسطه اول , معلمان درس دین و زندگی , مقطع ابتدایی , نمونه فرم ارائه پیشنهاد , نمونه فرم ارائه پیشنهاد،سایت معلمان , نمونه فرم نظام پیشنهادات آموزش و پرورش , نمونه فرم پیشنهاد درس عربی , نمونه فرم پیشنهادات معلمان , نمونه فرم پیشنهادات معلمان،معلم فایل , نمونه پیشنهاد معلم دین و زندگی , نمونه پیشنهادات معلمان , نمونه پیشنهادات معلمان برای ارزشیابی , پیام های آسمانی , پیشنها ارزشیبای ,,
ارسال توسط ali ahamadi

 پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف

خلاصه ی از متن پیشنهاد ارزشیابی: 

مقطع ابتدایی زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ابتدایی نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد.

و هر چقدر دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالعکس.

در پایه اول دو درس ریاضی و فارسی ( قرائت فارسی و املای فارسی ) کلیدی هستند.

بیشترین ساعات به این دو درس اختصاص می یابد و از بین دو درس ذکر شده درس فارسی از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد.

به طوری که بدون یادگیری درس فارسی ، یادگیری دروس دیگر تقریبا غیر ممکن می باشد.


لینک دانلود:

 

 

 

 

پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف


پیشنهاد ارزشیابی تقویت املایی دانش آموزان ضعیف
تاریخ: شنبه 21 بهمن 1396برچسب:,پیشنهاد ارزشیابی معلمان,پیشنهاد ارزشیابی معلمان رایگان,پیشنهاد ارزشیابی معلمان ابتدایی,پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان,نمونه پیشنهاد ارزشیابی معلمان,نمونه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان,پیشنهاد ارزشیابی مدیر,پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه,پیشنهاد ارزشیابی مدیران,پیشنهاد ارزشیابی مدیران مدارس,پیشنهاد ارزشیابی فرهنگیان,پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی,پیشنهاد ارزشیابی خدمتگزار مدرسه,پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی,پیشنهاد ارزشیابی معاون پرورشی, دانلود پیشنهاد کوتاه برای معلم, نمونه پیشنهاد تایپ شده برای فرم های ارزشیابی, نمونه پیشنهاد در اشتباهات دانش آموران را فورا" اصلاح نکنیم!, نمونه پیشنهاد در مشکل کم رویی در دانش آموزان ( به همراه راهکارهایی برای معلمان, نمونه پیشنهاد در مورد اختلالات گفتاری در دانش آموزان ابتدایی ( به همراه پيشنهادها و رهنمودهاي كاربردي براي معلمين و والدین, نمونه پیشنهاد در مورد استفاده از گروههاي يادگيري هميار در کلاس درس, نمونه پیشنهاد در مورد روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی, نمونه پیشنهاد در مورد شرایط و ویژگی های یک تدریس اثر بخش و راهکارهای کاربردی اجرای آن ها, نمونه پیشنهاد در مورد مدیریت رفتار با دانش آموز درکلاس درس ، معلم مهربان یا خشن؟!, نمونه پیشنهاد در مورد معلمان جذاب و عوامل نداشتن جاذبه وخسته کننده بودن کلاس و معلم, نمونه پیشنهاد در مورد نقش تك مهارتها در فعاليتهاي ياددهي, نمونه پیشنهاد نمونه پیشنهاد در مورد نکاتی در مورد پرسش های کلاسی از دانش آموزان), نمونه پیشنهادات ارزنده معلم, پیشنهاد برای مربی بهداشت, پیشنهاد معاون اجرایی, پیشنهاد معاون اموزشی, پیشنهاد کوتاه برای فرم های ارزشیابی, پیشنهاد کوتاه مسئول ازمایشگاه, پیشنهاد کوتاه معاون اجرایی, پیشنهاد کوتاه معاون فناوری, پیشنهادات ارزنده برای معاون پرورشی, پیشنهادات مدون برای معلم, پیشنهادات مدون مدیران و معلمان,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی انشا

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی انشا

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور دبیر انشا :

سه پیشنهاد برای فرم ارزشیابی درس انشا -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه آموزگاران انشا که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود – بصورت ورد و قابل ویرایش.

تعداد صفحات کل پیشنهادات ۲۱ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 1. پیشنهادی ارزشیابی مشکلات انشانویسی

 2. پیشنهادارزشیابی تقویت انشا نویسی

 3. پیشنهادات ارزشیابی راهکارهای عملی تقویت انشا

 4. طرحها و پیشنهادات در مورد مهارت نوشتن انشا

 


لینک دانلود:


دانلود پیشنهاد ارزشیابی انشا

 

 


دانلود پیشنهاد ارزشیابی انشا
تاریخ: شنبه 21 بهمن 1396برچسب:ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان رایگان, ارزشیابی, امتیاز ارزشیابی سالانه معاون آموزشی پیشنهاد, تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟, دانلود درس پژوهی درس تعلیمات اجتماعی, دانلود رایگان فرم پیشنهاد ارزشیابی, دانلود رایگان فرم پیشنهاد ارزشیابی معلم فایل, دانلود رایگان پیشنهادات, دانلود فرم, دانلود فرم ارائه پیشنهاد, دانلود فرم پیشنهادات, دانلود فرم پیشنهادات معلمان, دانلود پیشنهاد ارزشیابی, دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان معلم فایل, دانلود پیشنهاد ارزشیابی پیام های آسمانی, دانلود پیشنهادات معلمان, دانلود پیشنهادات کامل ارزشیابی,, لیست پیشنهادات ارزشیابی, متوسطه اول, معلمان درس دین و زندگی, مقطع ابتدایی, نمونه فرم ارائه پیشنهاد, نمونه فرم ارائه پیشنهاد،سایت معلمان, نمونه فرم نظام پیشنهادات آموزش و پرورش, نمونه فرم پیشنهاد درس عربی, نمونه فرم پیشنهادات معلمان, نمونه فرم پیشنهادات معلمان،معلم فایل, نمونه پیشنهاد معلم دین و زندگی, نمونه پیشنهادات معلمان, نمونه پیشنهادات معلمان برای ارزشیابی, پیام های آسمانی, پیشنها ارزشیبای معلمان ابتدایی معلم فایل, پیشنهاد, پیشنهاد ارزشیابی, پیشنهاد ارزشیابی ایجاد انگیزه در دانش آموزان, پیشنهاد ارزشیابی دبیر دین و زندگی, پیشنهاد ارزشیابی درس دین و زندگی, پیشنهاد ارزشیابی درس دین و زندگی راهنمایی, پیشنهاد ارزشیابی درس عربی مقطع متوسطه اول, پیشنهاد ارزشیابی دین و زندگی مقطع متوسطه اول, پیشنهاد ارزشیابی معلم فایل, پیشنهاد ارزشیابی معلمان ابتدایی, پیشنهاد ارزشیابی پیام های آسمانی, پیشنهاد ارزشیبای معلمان ابتدایی, پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معاون مدرسه, پیشنهاد دبیر درس پیام های آسمانی ابتدایی, پیشنهاد در سطح مدرسه, پیشنهاد در سطح مدرسه معلم فایل, پیشنهاد معاون مدرسه ارزشیابی, پیشنهادات درس پیام های آسمانی, پیشنهادات معلمان درس دین و زندگی, پیشنهادات معلمان درس پیام های آسمانی, یجاد انگیزه در دانش آموزان,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی

 

معرفی :

پنج پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه درس زبان انگلیسی و دبیر زبان -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه درس و دبیر زبان خارجهبصورت ورد و قابل ویرایش.

 موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است : 

 1. روش تدریس پیشنهادی مکالمه انگلیسی

 2. پیشنهادارزشیابی یک معلم زبان خوب

 3. پیشنهادات ارزشیابی بهره وری در تدریس دبیر زبان

 4. پیشنهاد ارزشیابی تکنولوژی آموزشی دبیر انگلیسی


لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی


دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی

 

معرفی :

پنج پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه درس زبان انگلیسی و دبیر زبان -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه درس و دبیر زبان خارجهبصورت ورد و قابل ویرایش.

 موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است : 

 1. روش تدریس پیشنهادی مکالمه انگلیسی

 2. پیشنهادارزشیابی یک معلم زبان خوب

 3. پیشنهادات ارزشیابی بهره وری در تدریس دبیر زبان

 4. پیشنهاد ارزشیابی تکنولوژی آموزشی دبیر انگلیسی


لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی


دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر زبان انگلیسی
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود ابتکارات فرم ارزشیابی معلمان (تمام مقاطع)

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود ابتکارات فرم ارزشیابی معلمان (تمام مقاطع)

 

معرفی نمونه ابتکارات کاربردی امتیاز آور معلمان   :

چهار ابتکار برای فرم ارزشیابی معلمان. بصورت ورد و قابل ویرایش. تعداد صفحات کل پیشنهادات ۱۸ صفحه و موضوعات آن در زیر آمده است :

 1. پیشنهادی ارزشیابی در خصوص افزایش انگیزه دانش‌آموزان
 2. پیشنهادارزشیابی با موضوع ترغیب‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ و کتابخوانی‌
 3. پیشنهادات ارزشیابی فنون ایجاد انگیزه در دانش آموزان
 4. طرحها و پیشنهادات در مورد معلم خلاق


لینک دانلود:

 

 

 

 

دانلود ابتکارات فرم ارزشیابی معلمان (تمام مقاطع)


دانلود ابتکارات فرم ارزشیابی معلمان (تمام مقاطع)
ارسال توسط ali ahamadi

 پیشنهاد ارزشیابی با موضوع پوشه کار معلم و دانش آموز

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:پیشنهاد ارزشیابی با موضوع پوشه کار معلم و دانش آموز

 

توضیحاتی از ارزشیابی با موضوع: پیشنهاد ارزشیابی با موضوع پوشه کار

(  فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  – تعداد صفحات ۶ صفحه)

تعریف پوشه کار :

به مجموعه هدفدار منظم از کار و فعالیّت فراگیر که نشان دهنده تلاش و کوشش و پیشرفت و رشد دستآوردها و موفقیّت های او می باشد. و فراگیران را به فراگیرانی پویا و فعال تبدیل می کند که در برابر یادگیری و پیشرفت خود مسئول باشند.

اهداف پوشه کار :

« برای مقاصد سنجش، یک کارپوشه مجموعه­ی محدودی از کارهای دانش­آموز است. که به منظور معرفی بهترین کارها یا نشان دادن رشد تحصیلی او در یک مدت معین مورد استفاده قرار می­گیرد.

کار پوشه شامل مجموعه­ای از همه­ی کارهای دانش آموز نیست بلکه به کارهایی که بهتر از بقیه، هدف کار پوشه را برآورده می­سازد و عملکرد فراگیر را نشان می­دهد محدود می­شود.

موادی که در پوشه کار قرار می­گیرد به طور دقیق و به طور عمدی به گونه­ای انتخاب می­شود. که مجموعه­ی کارهای انتخابی در کل، هدف مورد نظر را تحقق بخشند».

لینک دانلود:

پیشنهاد ارزشیابی با موضوع پوشه کار معلم و دانش آموز


پیشنهاد ارزشیابی با موضوع پوشه کار معلم و دانش آموز
تاریخ: شنبه 21 بهمن 1396برچسب:ارائه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان رایگان, ارزشیابی, دانلود رایگان فرم پیشنهاد ارزشیابی, دانلود رایگان فرم پیشنهاد ارزشیابی معلم فایل, دانلود فرم, دانلود فرم پیشنهادات, دانلود فرم پیشنهادات معلمان, دانلود پیشنهاد ارزشیابی, دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان معلم فایل, فرم ارائه پیشنهاد مدارس, فرم ارائه پیشنهاد مدارس فایل معلم, فرم ارائه پیشنهاد معلمان, فرم ارائه پیشنهاد معلمان،فایا معلم, فرم پیشنهاد, نمونه فرم ارائه پیشنهاد, نمونه فرم ارائه پیشنهاد،سایت معلمان, نمونه فرم نظام پیشنهادات آموزش و پرورش, نمونه فرم پیشنهادات معلمان, نمونه فرم پیشنهادات معلمان،معلم فایل, نمونه پیشنهاد ارزشیابی معلم, نمونه پیشنهادات معلمان برای ارزشیابی, پیشنها ارزشیبای معلمان ابتدایی, پیشنها ارزشیبای معلمان ابتدایی معلم فایل, پیشنهاد, پیشنهاد ارزشیابی, پیشنهاد ارزشیابی معلم فایل, پیشنهاد ارزشیابی معلمان, پیشنهاد ارزشیابی پیشنهاد ارزشیابی, پیشنهاد ارزشیبای معلمان ابتدایی, پیشنهاد در سطح مدرسه, پیشنهاد در سطح مدرسه معلم فایل,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی کامپیوتر

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی کامپیوتر

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور درس کامپیوتر :

سه پیشنهاد برای فرم ارزشیابی درس کامپیوتر –مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه آموزگاران کامپیوتر که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود. بصورت ورد و قابل ویرایش .

تعداد صفحات کل پیشنهادات ۱۳ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 1. پیشنهاد ارزشیابی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت
 2. پیشنهاد ارزشیابی اثربخشی فناوری اطلاعات
 3. پیشنهادات ارزشیابی جایگاه فناوری اطلاعات در تحول آموزش و پرورش و جامعه 


لینک دانلود:

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی کامپیوتر


 دانلود پیشنهاد ارزشیابی کامپیوتر
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی

 

۵عدد پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه معاون آموزشی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه  که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت کل ۵ پیشنهاد فقط ۲۹۰۰ تومان  تعداد صفحات هر پیشنهاد و موضوع آن در زیر آمده است:

۱ – پیشنهادات جهت نحوه برخورد با دانش آموزانی که مقررات مدرسه را رعایت نمی کنند

۲ – پیشنهادات برای شیوه مناسب اجراء برنامه های آغازین

۳ – پیشنهادات برای افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه

۴ پیشنهادات برای اصول ارزشیابی در مدرسه

۵ – پیشنهادات جهت برقراری نظم و انضباط در مدرسه


لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی


دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی
تاریخ: شنبه 21 بهمن 1396برچسب:دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی, دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی,پیشنهاد معاون اموزشی,پیشنهاد معاون آموزشی,پیشنهادات یک معاون آموزشی,نمونه پیشنهادات معاون,نمونه پیشنهادات معاون مدرسه,پیشنهاد برای معاون مدرسه,پیشنهادات معاون آموزشی مدرسه,پیشنهادات معاون برای فرم پیشنهادات,تجربیات و پیشنهادات معاونین آموزشی,ابتکارات و تجربیات معاون آموزشی,پیشنهادات ارزنده برای معاون,پیشنهادات معاون آموزشی,نمونه پیشنهادات معاون آموزشی,پیشنهادات معاون آموزشی تمتیاز ارزشیابی,پیشنهادات یک معاون مدرسه ابتدایی,پیشنهادات معاون مدرسه متوسطه,پیشنهادات معاون دبیرستان,پیشنهاد معاون مدرسه ارزشیابی,پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معاون مدرسه,امتیاز ارزشیابی سالانه معاون آموزشی پیشنهاد,دانلود پیشنهادات آموزشی معلمان, دانلود پیشنهادات برای معلمان, دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی دبیران, دانلود پیشنهادت فرم ارزشیابی آموزگاران, نمونه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان, نمونه پیشنهاد معاون اجرایی, نمونه پیشنهادات آموزگار ابتدایی, نمونه پیشنهادات برای فرهنگیان, نمونه پیشنهادات فرهنگیان, نمونه پیشنهادات معلمان, نمونه پیشنهادات معلمان ابتدایی, پیشنهاد ارزشیابی معاون آموزشی, پیشنهاد برای ارزشیابی, پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان, پیشنهادات آموزشی ابتدایی, پیشنهادات ارزشیابی فرهنگیان, پیشنهادات برای امتیاز ارزشیابی, پیشنهادات برای امتیاز سالانه آموزگاراول ابتدایی, پیشنهادات دبیر, پیشنهادات هنر آموز, چند پیشنهاد خوب برای مدرسه پیشنهادات آموزشی ابتدایی, یشنهادات آموزگار ابتدایی,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه

 

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل: دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه

معرفی فرم ارزشیابی ۱۲۰ امتیازی مدیر مدرسه:دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه

هفت پیشنهاد برای فرم ارزشیابی امتیاز سالانه مدیر مدرسه -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه مدیر بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت کل ۷ پیشنهاد فقط ۲۹۰۰  تومان – موضوعات پیشنهادات در زیر آمده است :

۱ –  پیشنهادات راهبردی جهت اداره مدرسه

۲ – مشکلات و چالش های مدیریت در مدرسه و پیشنهاداتی جهت  حل آنها

۳ – پیشنهادات جهت نحوه برنامه ریزی اقتصادی در مدرسه

۴ – پیشنهادات جهت رفتار با معلمین و همکاران مدرسه

۵- پیشنهادات مدیر و روابط

۶ – پیشنهادات جهت بهبود مدیریت مدرسه

۷- پیشنهادات راهبردی برای افزایش کیفیت مدیریت مدرسه


لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه


دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه
تاریخ: شنبه 21 بهمن 1396برچسب:ارزشیابی, پیشنهاد, پیشنهاد ارزشیابی, پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه, پیشنهاد ارزشیابی مدیران, پیشنهاد ارزشیابی معاون, پیشنهاد ارزشیابی معلمان, دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه, دانلود رایگان پیشنهاد ارزشیابی,دانلود پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه,چند پیشنهاد برای مدیران مدارس,پیشنهاد برای مدیر مدرسه ابتدایی,پیشنهاد مدیریتی,نمونه پیشنهادات مدیران دبستان,نمونه پیشنهادات مدیران دبستان برای فرم های ارزشیابی,پیشنهاد ارزشیابی مدیر مدرسه,نمونه پیشنهادات ارزنده مدیر,نمونه پیشنهادات کوتاه ارزشیابی مدیر,دانلود پیشنهادات ارزشیابی مدیر,پیشنهادات یک مدریر مدرسه,پیشنهاد فرم ارزشیابی مدیر,دانلود پیشنهادات فرم ارزشیابی مدیر,نمونه پیشنهادات فرم ارزشیابی مدیر,پیشنهاد مدیر مدرسه ابتدایی,پیشنهاد مدیر متوسطه,پیشنهاد مدیر دبیرستان,پیشنهاد مدیر هنرستان,پیشنهاد مدیر کاردانش,نمونه پیشنهاد مبرای مدیر مدرسه فرم ارزشیابی,,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان فیزیک

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلمان فیزیک

 

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معلمان فیزیک :

شش پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معلمان فیزیک -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه دبیران فیزیک که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت کل ۶ پیشنهاد فقط ۳۹۰۰ تومان – تعداد صفحات کل پیشنهادات ۳۴ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 1. پیشنهادی ارزشیابی ایجاد انگیزه و رغبت دانش آموزان به درس فیزیک

 2. پیشنهادارزشیابی نقش انگیزش در یادگیری فیزیک‌

 3. پیشنهادات ارزشیابی برای خواندن فیزیک

 4. طرحها و پیشنهادات در مورد آزمایشگاه فیزیک

 5. راهکارهای رفع اشکال درس فیزیک

 6. پیشنهاد ارزشیابی آموزش فیزیک 

 


لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر فیزیک


دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر فیزیک
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس هنر

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس هنر

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معلمان  هنر :

سه پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معلمان هنر -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه دبیران هنر که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت کل ۴ پیشنهاد فقط ۴۹۰۰ تومان  تعداد صفحات کل پیشنهادات ۳۴ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 1. پیشنهاد ارزشیابی رشد خلاقیت درس هنر
 2. پیشنهادارزشیابی روش های جدید ارزشیابی درس هنر
 3. پیشنهادات ارزشیابی آموزش هنر در مقطع راهنمایی

 


لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس هنر


دانلود پیشنهاد ارزشیابی درس هنر
تاریخ: شنبه 21 بهمن 1396برچسب:دانلود مجموعه پیشنهادات معلمان هنر, دانلود نمونه پیشنهاد کوتاه معلمان هنر, دانلود پیشنهاد ارزشیابی دبیر هنر, دانلود پیشنهاد ارزشیابی معلم هنر, دانلود پیشنهاد ارزشیابی هنر, دانلود پیشنهاد برای معلم هنر, دانلود پیشنهادات معلمان هنر, نمونه پیشنهاد ارزشیابی معلمان, نمونه پیشنهاد ارزشیابی هنر, نمونه پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان, نمونه پیشنهاد برای معلم هنر, نمونه پیشنهادات ارزشیابی معلمان هنر, نمونه پیشنهادات معلمان هنر, پیشنهاد ارزشیابی دبیران, پیشنهاد ارزشیابی رشد خلاقیت درس هنر, پیشنهاد ارزشیابی معلمان, پیشنهاد ارزشیابی معلمان ابتدایی, پیشنهاد ارزشیابی معلمان رایگان, پیشنهاد ارزشیابی هنر, پیشنهاد برای ارزشیابی معلمان, پیشنهاد برای فرم ارزشیابی مخصوص دبیران هنر, پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معلمان هنر, پیشنهاد فرم ارزشیابی دبیر هنر, پیشنهاد کامل ارزشیابی دبیر هنر, پیشنهادات ارزشیابی آموزش هنر در مقطع راهنمای, پیشنهادات ارزشیابی توصیفی, پیشنهادات دبیران هنر, پیشنهادارزشیابی روش های جدید ارزشیابی درس هنر,
ارسال توسط ali ahamadi

 دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل

قسمتی از فایل

نام فایل:دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی

معرفی نمونه پیشنهادات کاربردی امتیاز آور معاون اجرایی :

شش پیشنهاد برای فرم ارزشیابی معاون اجرایی -مناسب برای امتیاز فرم ارزشیابی سالانه معاون اجرایی که هر پیشنهاد ۲ امتیاز در فرم لحاظ می شود – بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت کل ۶ پیشنهاد فقط ۴۹۰۰ تومان  تعداد صفحات کل پیشنهادات ۳۸ صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :

 1. پیشنهاد ارزشیابی برای مدرسه زیبا
 2. پیشنهادارزشیابی شاداب سازی ظاهری در مدارس
 3. پیشنهادات وظایف معاون اجرایی مدارس
 4. پیشنهادات و راهکارهایی برای اجرای برنامه های معاونت آموزشی واجرایی
 5. چالش ها وامیدها.معاونت اجرایی مدارس
 6. پیشنهادات و راهکارهای چگونگی ایجاد فضای شاداب در مدارس


لینک دانلود:

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی معاون اجرایی
ارسال توسط ali ahamadi
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 913
بازدید دیروز : 782
بازدید هفته : 1942
بازدید ماه : 12997
بازدید کل : 5411926
تعداد مطالب : 9186
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1